OVER ONS:

Schutterij Sint Mathias en Cornelius Posterholt is ontstaan uit een fusie van twee schutterijen in ons dorp, namelijk schutterij Sint Mathias, opgericht in 1764 en schutterij Cornelius-Irene, opgericht in 1884. In het jaar 2000 werd overwogen om beide schutterijen te laten fuseren. Sindsdien hebben we verschillende gebeurtenissen meegemaakt, onder andere de presentatie van onze huidige uniformen in het jaar 2007 en ons 250 jarig bestaan in 2014.  

De leden van Schutterij & Lyrakorps St. Mathias & Cornelius Posterholt dragen fantasie-uniformen, dat wilt zeggen dat de uniformen niet op historische uniformen zijn gebaseerd en dat de manschappen geen geweer dragen. Mogelijk bestaat er in de toekomst de gelegenheid om weer met geweren te gaan lopen, indien er voldoende animo is.

Binnen onze schutterij zijn er tal van onderdelen waar een ieder zich voor kan inzetten, zowel op muzikaal gebied als ook op het gebied van schieten. Geen zin in schieten? U kunt uiteraard ook uw plezier halen uit alleen het lopen van de optocht, of geen zin in een uniform? U kunt ook lid worden voor alleen de schietwedstrijden.

Geen zin in schieten of het lopen van een optocht, maar draagt u de schutterij een warm hart toe? Mogelijk is de club van 50 iets voor u?! De club van 50 is een soort 'vrienden van de schutterij'. Door uw bijdrage ondersteunt u de schutterij en kunnen u en uw partner deelnemen aan de jaarlijkse feestmiddag voorzien van drank en spijs.

Onze schutterij kent slechts enkele verplichte activiteiten per jaar, namelijk 3 bondsfeesten, een dekenaatsfeest, het OLS en het koningsschieten. Daarnaast zijn er niet verplichte activiteiten, zoals diverse schietwedstrijden, koningsdag, de dodenherdenking, sint maarten en de intocht van de sint. Het schuttersseizoen begint gewoonlijk eind april c.q. begin mei en loopt door tot september en eindigt met ons koningsschieten. 

Jaarlijks houden we in september ons koningsschieten om een nieuwe koning(in) voor de schutterij te bepalen. Dit gaat gepaard met het schieten om de titels burger-, gasten- en jeugdkoning(in). Diegene die de koningsvogel van de schutterij afschiet mag het komend seizoen met het koningszilver lopen. De burger-, gasten-, en jeugdkoning(in) zijn slechts eervolle titels zonder enige verplichtingen.


Ons clublokaal:

Ons clublokaal is gelegen aan de Hoofdstraat 68a in Posterholt. Het lokaal genaamd 't Sjöpke is een beetje verstopt achter het KA-huis en is toegankelijk via de parkeerplaats dat rechts naast de kerk gelegen is. 

Contact:

U mag ons altijd een mail sturen via ons secretariaat.

E-mail: secretarismathiascornelius@outlook.com